שאלות ותשובות - כל המידע המקצועי המופיע באתר הינו אינפורמטיבי בלבד ואינו מהווה יעוץ הנדסי. במקרה של אי התאמה בין הנכתב באתר לבין דרישת חוק/תקן ועוד, הרי שדרישות החוק והתקן גוברים על הנכתב באתר. הנכתב באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ הנדסי ומהווה מידע כללי בלבד, ולכן בכל שאלה אל תהססו לפנו אלינו. למידה מהנה

קורת הרמה 1:3 , שרשרת הרמה 1:4, אונקל 1:5, כבל 1:6, רצועה 1:7.

עבור ברגים בהם יש סימון לדוגמא 8.8, המשמעות היא שהעומס לקריעה הינו 800 מגה פסקל ואילו עומס גבול האלסטיות הינו 80 אחוז מ800, קרי 640 מגה פסקל.

ניתן לראות על גבי שרשרת הרמה את טיב השרשרת כל 12 חוליות או כל 1 מטר.

המשמעות הינה שהעומס לקריעה הינו 80 ק"ג למ"מ בריבוע, קרי 800 מגה פסקל. (לא נלקח מקדם בטיחות בחשבון). במידה וניקח את מקדם הבטיחות לשרשראות הרמה (1:4), נקבל שהעומס המותר הינו 200 מגה פסקל.

מענב יחובר לבורג עין אך ורק ע"י סגיר מקשר.

קיים כלל אצבע לחישוב ע.ע.ב לשרשראות הרמה ע"י המכפלה של 30 בקוטר השרשרת בריבוע ועבור כבל מכפלה של 8 בקוטר השרשרת בריבוע.

מקדם הבטיחות הינו חלוקה של עומס הקריעה בעומס הנתון "המועמס".

זווית הפתיחה המותרת במענב הינה עד 120 מעלות – כאשר מעל זווית זו מתחילים כוחות לחיצה גדולים על הפריט המורם.

  • נפילת לשונית אבטחה- במידה והאונקל נרכש עם לשונית
  • פתיחת האונקל מעבר למותר, בחלק מהיצרנים ישנו סימון ברור
  • שחיקת האונקל, עיוות, חלודה חודרת ומתפוררת

אכן קיים שוני בין סגיר להרמה ישרה – סגיר בצורה U, לבין סגיר להרמה בזווית סגיר בצורת אומגה.

ההתארכות המקסימלית המותרת לשרשרת הרמה הינה 3%

בד"כ קיים ציוד בדיקה ייחודי למדידת התארכות השרשרת.

לפחות פי 2 מקוטר הבורג.

שלילי, מישור מוגדר ע"י 3 נקודות ולכן, כאשר נוסיף ענף שלישי במענב הוא אכן ישא בעומס, אך כאשר יש יותר מ-3 ענפים במענב ניקח בחשבון כאילו רק 3 ענפים קיימים במענב.

צור קשר

אנו תמיד זמינים כדי לעזור לך. בין אם זו בעיית תמיכה, שאלה לגבי מוצר שלנו, או כל שאילה אחרת, אנחנו כאן כדי להשיב לבקשתך.